Cường độ (mác) bê tông là gì? Ứng dụng vào các loại công trình ra sao?

Cường độ (mác) bê tông là gì? Ứng dụng vào các loại công trình ra sao?


Tên người gửi: Nguyễn Dương Châu
Nick yahoo:
Ngày gửi: 15:08 (24/05/2010)
Số lượt xem: 7840
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Là khả năng chịu nén của mẫu bê tông, mẫu để đo cường độ có kích thước 150mm x 150mm x 150mm, được thực hiện theo điều kiện tiêu chuẩn trong thời gian 28 ngày. Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu nén, uốn, kéo, trượt, trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông. Do đó, người ta thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông, gọi là mác bê tông.

Mác bê tông được phân loại từ 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 và 600.

Mỗi công trình xây dựng đều phãi được tính toán để xác định chọn loại mác bê tông cho phù hợp Thí dụ:

  • Móng nhà phổ thông cần mác bê tông 200 – 250.
  • Nhà cao tầng: 300 – 350.
  • Silo, bể chứa lớn: 350 – 400.
  • Mống trụ cầu: 350 trở lên…

Người trả lời: Nguyễn Quốc Anh
Nick yahoo:
Thời gian: 09:11 (25/05/2010)