Dùng gạch kính để lát nền?

Dùng gạch kính để lát nền có được không?


Tên người gửi: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 09:24 (17/05/2010)
Số lượt xem: 1686
Trả lời: 0
Danh sách trả lời (0)