1. Đăng ký thành viên
  • Điền thông tin theo yêu cầu
  • Kích hoạt tài khoản qua email
 2. Đăng ký gian hàng
  • Điền thông tin theo yêu cầu
  • Xác nhận bằng phiếu đăng ký.
 3. Cấu hình gian hàng
  • Điền thông tin theo yêu cầu
  • Cấu hình Banner, logo.
  • Thiết lập giao diện (chọn kiểu giao diện cho gian hàng)
  • Thiết lập trang giới thiệu
  • Thiết lập trang dịch vụ
  • Thiết lập trang bản đồ đường đi
  • Thiết lập thông tin liên hệ
  • Thiết lập footer hiện dưới chân gian hàng
  • Thiết lập hình thức vận chuyển hàng
  • Thiết lập hình thức thanh toán khi mua hàng
 4. Tạo menu cho gian hàng
  • Cấu hình sản phẩm, tin tức hiện thị khi bấm vào từng Menu
 5. Thêm sản phẩm mới vào sản phẩm của gian hàng
  • Tìm sản phẩm có sẵn trong hệ thống, nếu có nhập giá và thông tin của gian hàng.
  • Nếu sản phẩm không có sẵn, chọn Danh mục (loại sản phẩm muốn bán)
  • Điền thông tin sản phẩm, giá, tính năng của sản phẩm rồi đăng bán.
 6. Quản lý sản phẩm đang bán
  • Xem toàn bộ sản phẩm đăng bán.
  • Cập nhật nhanh giá cả, ảnh, kiểu sản phẩm.
  • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm tùy theo thời điểm.
 7. Quản lý đơn đặt hàng và chuyển hàng cho khách
  • Xem đơn đặt hàng trực tuyến.
  • Thực hiện giao dịch và phân loại đơn đặt hàng.