CẤU HÌNH GIAO DIỆN VÀ CÁCH HIỂN THỊ CHO GIAN HÀNG
Hình 1: Ví dụ về phần cấu hình giao diện cho gian hàng

  1. Chọn giao diện gian hàng trong 10 giao diện có sẵn
    • Lưu ý: Nếu muốn thiết kế giao diện đặc trưng, thiết kế theo phong cách riêng và độc quyền, vui lòng liên hệ Ban quản trị XayDung.org.
  2. Tùy biến các khối hiện thị
    • Lưu ý: Nếu không có các sản phẩm tương ứng với các khối thì không nên cho hiển thị, chỉ cho hiện thị Block: Sản phẩm đang bán.