CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ BANNER QUẢNG CÁO TRÊN GIAN HÀNG
 1. Chọn vị trí quảng cáo
  • Lưu ý: vị trí quảng cáo có thể thay đổi nếu gian hàng thiết kế giao diện riêng.
 2. Chọn vị trí và upload banner
  • Lưu ý: không
 3. Chọn kiểu hiện thị banner
  • Lưu ý: không
 4. Chỉnh sửa các banner có sẵn
  • Lưu ý: không