CẤU HÌNH BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM GIAN HÀNG

Cấu hình bản đồ đường đi đến địa điểm Gian hàng bằng Google Map
 1. VÀO TRANG BẢN ĐỒ CỦA GOOGLE MAPS http://maps.google.com
  1.1. Gõ địa chỉ cần tìm vào ô tìm kiếm của Google (có thể gõ tên Quận, thành phố, quốc gia) => Google trả về danh sách địa chỉ tìm thấy tương ứng.
  1.2. Bấm vào địa chỉ tương ứng để Google hiện bản đồ khu vực đó.
  1.3. Phóng to bản đồ và đi đến vị trí gian hàng trên bản đồ.
 2. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ
  2.1. Bấm chuột phải vào vị trí địa chỉ của Gian hàng trên bản đồ => Chọn "Center map here" để định vị vào giữa.
  2.2. Bấm chuột phải vào vị trí địa chỉ của Gian hàng trên bản đố => Chọn "What here?" để lấy tọa độ của google maps.
 3. LẤY THÔNG TIN TỌA ĐỘ VÀ CHUYỂN VÀO XAYDUNG.ORG
  3.1. Copy địa chỉ của do Google trả về tại chỗ nhập địa chỉ tìm kiếm lúc đầu và cho vào XayDung.org.
  3.2. Thay thế dấu phẩy *,* bằng dấu gạch đứng *|* khi cho vào XayDung.org (lưu ý không có dấu sao * )
  3.3. Thông tin điền vào XayDung.org có dạng XXX|YYY|Nội dung muốn hiển thị. Trong đó XXX và YYY là tạo độ bạn lấy từ Google maps, còn Nội dung muốn hiện thì tùy chọn (Vị dụ: Văn phòng công ty chúng tôi ở đây.)Xem ví dụ kết quả view cấu hình bản đồ với tham số khai báo là: 21.021223|105.84635|Công ty lập gian hàng demo ở đây: 22 Liên trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội.