NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ THÊM SẢN PHẨM MỚI
  Tìm kiếm xem sản phẩm trong hệ thống đã có chưa?
 1. Nếu đã có:
  • Chọn [Tôi muốn bán sản phẩm này] ở màn hình kết quả tìm kiếm.
  • Nhập giá, thông tin bổ sung riêng của gian hàng và bán sản phẩm.
 2. Nếu chưa có:
  • Chọn Danh mục của loại sản phẩm muốn bán (qua các danh mục có trong Menu của gian hàng hoặc qua danh sách Category của hệ thống)
  • Điền thông tin đầy đủ về sản phẩm (đặc biệt nên điền đầy đủ các tính năng chuẩn của sản phẩm)
  • Thêm trực tiếp vào Menu (nếu có Menu đặc biệt, * phải hiểu kỹ mới thêm trực tiếp)

Cách thêm sản phẩm mới
 1. Tại menu bên trái phần quản lý gian hàng:
  • Chọn [Thêm sản phẩm mới].

 2. Hình 1: Thêm sản phẩm mới

 3. Tại màn hình thêm sản phẩm mới hiện ra

  1. Bạn muốn bán một sản phẩm đã có nhập tên sản phẩm muốn bán và bấm Tìm kiếm.
   • Kết quả tìm kiếm hiển thị giống như sau
   • Chọn sản phẩm bạn muốn bán bằng cách click chọn "Tôi muốn bán sản phẩm này"

   Hình 2: Kết quả tìm kiếm

  2. Chọn Danh mục sản phẩm có trong menu gian hàng
   • Chọn Menu chứa Danh mục sản phẩm cần bán
  3. Chọn Danh mục sản phẩm trong toàn hệ thống bằng 2 cách sau
   • Nhập loại sản phẩm cần bán và bấm nút tìm kiếm
   • Click chọn "Chọn cagegory của hệ thống"
  4. Điền thông tin sản phẩm muốn bán
   Điền thông tin sản phẩm

   Điền thông số kỹ thuật


   • Nếu bán sản phẩm có sẵn trong hệ thống (có được sản phẩm qua tìm kiếm) thì chỉ cần nhập thông tin sản phẩm
   • Nếu sản phẩm chưa có trong hệ thống, phải nhập cả thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật
  Việc nhập giá trị cho từng tính năng của sản phẩm rất quan trọng. Nó mạng lại hiệu quả cho gian hàng như sau:
  • Giúp gian hàng có thể tùy biến hiển thị sản phẩm theo giá trị của mỗi tính năng (xem phần 4, mục hướng dẫn quản lý menu)
  • Giúp sản phẩm được dễ dàng tìm thấy khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm trong toàn bộ hệ thống.
  • Giúp sản phẩm được hiện ra khi khách hàng xem theo phân loại tính chất sản phẩm.
  • Giúp sản phẩm được dễ dàng tìm thấy những tính năng nổi trội, đặc biệt khi khách hàng so sánh sản phẩm.
  • Khách hàng sẽ đánh giá cao "Ý thức vì khách hàng" của bạn và gian hàng, giúp tăng niềm tin của khách hàng vào thương hiệu của bạn.