CÁC BƯỚC CHUNG ĐỂ QUẢN LÝ MENU
 1. Tạo các menu chính cho gian hàng.
 2. Tạo các menu con (nếu muốn)
 3. Cấu hình liên kết hoặc sản phẩm hiện thị cho từng menu
 4. Thiết lập hiển thị nâng cao

CÁC THUẬT NGỮ VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG
 1. Menu kiểu cha:
  • Là dạng menu chứa các menu con bên trong nó
 2. Menu kiểu con:
  • Là menu không chứa menu bên trong. Menu này được cấu hình chứa các Loại sản phẩm hoặc chứa liên kết trực tiếp đến URL bất kỳ.
TẠO MENU
 1. Chọn liên kết quản lý menu trong mục Quản lý menu phía trái.

 2. Trang giao diện quản lý menu như sau:

 3. Tạo mới một menu
  • Bấm nút "New" hình dấu cộng màu xanh như hình
  • Giao diện thêm mới menu hiện ra, điền thông tin về menu phía trái

  • Bấm chọn "Chọn Cagegory menu". Sau khi chọn xong bấm nút "Chọn Category menu để xác nhận"
  • Một Menu có thể chứa nhiều Danh mục sản phẩm.


  Hình ảnh mô tả việc thêm danh mục sản phẩm cho Menu

 4. Tạo menu con cho một menu đã được tạo
  • Tương tự như các bước tạo menu trước nhưng trong mục "Thuộc menu" chọn menu kiểu cha đã tạo trước
  • Ví dụ: "Bếp âm" là menu con của menu "Thiết bị nhà bếp"
 5. Giao diện quản lý menu sau khi tạo xong như sau.