CẤU HÌNH CÁC TRANG TĨNH
  • Thiết lập trang giới thiệu
  • Thiết lập trang dịch vụ
  • thiết lập trang bản đồ đường đi
  • Thiết lập thông tin liên hệ
  • Thiết lập footer hiện dưới chân gian hàng
Nếu các thông tin được copy từ Microsoft Word, Website hoặc từ nguồn khác có định dạng sẵn:
1. Paste thông tin vào ô điền thông tin, sau đó chọn hết toàn bộ nội dung và dùng chức năng Remove format để xóa toàn bộ định dạng.2. Sau đó định dạng lại bằng các chức năng phía trên ô nhập dữ liệu theo ý bạn và quay ra trang chủ gian hàng để kiểm tra.