Biện pháp làm sạch gỉ thép?

Gỉ thép có ảnh hư­ởng lớn đến chất lư­ợng bê tông cốt thép. Vậy xin hỏi có biện pháp nào làm sạch gỉ thép không?


Tên người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Nick yahoo:
Ngày gửi: 10:11 (24/05/2010)
Số lượt xem: 2078
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Một số ph­ương pháp xử lý gỉ thép

TT

Các ph­ương pháp xử lý gỉ thép

Cơ học

Điện hóa

Hóa học

Mô tả

Sử dụng các công cụ, thiết bị làm sạch gỉ bằng các tác động cơ học nh­ chà sát, va đập

Làm sạch gỉ bằng dòng điện dựa trên các phản ứng điện phân

Sử dụng các hóa chất có tham gia phản ứng hóa học với gỉ thép

Ưu điểm

-Làm sạch gỉ tốt

- Dụng cụ và thiết bị sử dụng đơn giản

 -Lao động phổ thông, không cần kỹ thuật cao.

-Làm sạch gỉ tốt

- Có khả năng làm sạch gỉ ở các vị trí phức tạp

- Có khả năng làm sạch gỉ ở các vị trí phức tạp.

- Dễ áp dụng cả trong x­ưởng lẫn ngoài công trường

- Tạo màng bảo vệ lâu dài

Nh­ược điểm

- Thép nhanh bị tái gỉ trở lại

 - Gây ô nhiễm môi trường

- Gây ảnh h­ưởng đến sức khỏe ng­ười lao động

- Chỉ làm sạch đư­ợc các kết cấu có kích th­ước nhỏ

 - Khó áp dụng ngoài công tr­ường.

 - Thiết bị và máy móc phức tạp

- Chất lư­ợng làm sạch gỉ phụ thuộc nhiều vào hóa chất


 


Người trả lời: Hoàng Mạnh Hà
Nick yahoo:
Thời gian: 15:45 (24/05/2010)