Cách thức bảo quản xi măng?

 Xin cho biết cách thức bảo quản xi măng?


Tên người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Nick yahoo:
Ngày gửi: 14:28 (24/05/2010)
Số lượt xem: 2128
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Xi măng rất háo nước, cần được bảo quản đúng qui định, cụ thể:
- Phương tiện vận chuyển: Sàn phải khô, có bạt che mưa.
- Kho chứa phải khô ráo.
- Các bao xi măng nên kê trên bục hoặc đặt trên palette cao khỏi mặt nền 30cm, cách xa vách 20cm.
-  Mỗi chồng không quá 10 bao. Nếu để trên 01 tháng phải đảo chồng bao.


Người trả lời: Hoàng Mạnh Hà
Nick yahoo:
Thời gian: 09:03 (25/05/2010)