Các yêu cầu về gạch xây? Kỹ thuật cơ bản xây tô?

Xin hỏi các yêu cầu về gạch xây là gì? Kỹ thuật cơ bản xây tô?


Tên người gửi: Nguyễn Văn Minh
Nick yahoo:
Ngày gửi: 15:17 (24/05/2010)
Số lượt xem: 2738
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

1. Chọn đúng loại gạch (gạch ống, gạch thẻ, gạch block) và đúng kích thước yêu cầu.

  • Sức chịu đạt cường độ qui định của công trình.
  • Kiểm tra nhanh bằng cách bẻ đôi cục gạch để xem mặt cắt viên gạch có bị lỗ, bộng, các hạt tạp chất.
  • Độ hút nước không quá 18% trọng lượng viên gạch.

2. Trước khi xây, gạch phải nhúng nước, để không hút nước trong hồ vữa. Nhưng không ngâm lâu quá dẫn đến mặt tường sẽ bị “lên hoa” (meo mốc) về sau.

3. Mạch vữa ngang không dày hơn 2cm, mạch đứng không quá 1,5cm, các mạch phải đầy vữa không để rỗng, bọng. Tóm tắt nguyên tắc xây gạch: “

ngang bằng, đứng thẳng, mặt phẳng, góc vuông, mạch không trùng, khối xây đặc chắc

4. Sau khi xây gạch gặp trời mưa: cần che đậy; gặp trời nắng: cần tưới nước. 5. Tường xây dở (cách đêm) không được để mạch răng cưa mà để mạch giật cấp theo ta-luy để hôm sau xây tiếp.

6. Trừ tường con kiến, gạch một dầy khoảng 10cm còn tường đôi (dầy khoảng 20cm) hay tường ba (dầy khoảng 30cm) ngoài hàng gạch dọc theo tường tạo thành lớp tường 10cm còn phải đặt gạch ngang vuông góc với mặt tường để liên kết các lớp tường này với nhau theo nguyên tắc ba dọc một ngang hay năm dọc một ngang. Vị trí gạch ngang ở tường ba phải đảo nhau để liên kết cho tốt.

 


Người trả lời: Nguyễn Quốc Anh
Nick yahoo:
Thời gian: 09:16 (25/05/2010)