sửa chữa máy bơm?

Máy bơm nhà mình cắm vào vẫn lên điện nhưng không thấy hoạt động? Mọi người giúp mình bắt bệnh máy nhé?


Tên người gửi: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 10:42 (25/05/2010)
Số lượt xem: 1676
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Điện vào máy bơm nhưng máy không hoạt động có thể do điện áp nguồn quá yếu hoặc tụ điện trong mạch cuộn dây phụ của dây cuốn động cơ bị hỏng cần thay tụ khác. Hoặc cánh máy bơm bị kẹt, hỏng, vỡ, do động cơ ổ bi bị mòn, cọ xát với mặt buồng bơm.

Bạn thử kiểm tra xem


Người trả lời: Thanh Tuấn
Nick yahoo:
Thời gian: 10:31 (29/05/2010)