Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ ?

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ ?


Tên người gửi: Nguyễn Hà Thu
Nick yahoo:
Ngày gửi: 10:55 (25/05/2010)
Số lượt xem: 1740
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ như sau:

- lựa chọn sản phẩm cho phù hợp.
- công tác chuẩn bị bề mặt.
- Quy trình thi công sơn.
Với bất cứ 1 yếu tố nào không đạt đều gây ra những ảnh hưởng đến tuổi thọ của lớp sơn phủ.

 


Người trả lời: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Thời gian: 11:42 (25/05/2010)