Tại sao phảI xử lý bề mặt trước khi sơn?

Tại sao phảI xử lý bề mặt trước khi sơn?


Tên người gửi: Nguyễn Hà Thu
Nick yahoo:
Ngày gửi: 10:57 (25/05/2010)
Số lượt xem: 1680
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Tại vì xử lý bề mặt càng tốt thì kết quả thu được ( chất lượng màng sơn, tuổi thọ màng, giá thành đầu tư) sẽ tốt hơn. Do đó bất cứ việc thi công sơn như thế nào, dù lớn hay nhỏ mới hay cũ, trong hay ngoài, nên gạch hay bê tông, vứa cũng phảI bắt đầu bằng việc xử lý bề mặt.

 Mỗi thao tác đúng đều làm tăng khả năng bảo vệ bề mặt thi công. Nếu xử lý không đúng sẽ làm ảnh hưởng xấu đên chất lượng sản phẩm.Người trả lời: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Thời gian: 11:43 (25/05/2010)