Có phải chỉ cần tạo một độ dốc thật tốt cho sân thượng là đủ, không cần chống thấm?

Có phải chỉ cần tạo một độ dốc thật tốt cho sân thượng là đủ, không cần chống thấm?


Tên người gửi: Nguyễn Văn Phương
Nick yahoo:
Ngày gửi: 11:00 (25/05/2010)
Số lượt xem: 2024
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Độ dốc chỉ hổ trợ cho việc chống thấm chứ không giải quyết triệt để. Tường đứng có độ dốc tuyệt đối, nhưng vẫn bị thấm!Sân thượng không cần dốc quá, chỉ cần đủ độ dốc để thoát nước, không đọng nước và nhất thiết phải xử lý chống thấm trước khi cán vữa, lát gạch.


Người trả lời: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Thời gian: 13:38 (25/05/2010)