Các đặc điểm kỹ thuật đối với kính điêu khắc là gì?

Các đặc điểm kỹ thuật đối với kính điêu khắc là gì?


Tên người gửi: Nguyễn Thanh Tùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 11:34 (26/05/2010)
Số lượt xem: 1896
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)
  • Các design được mài khắc trên mặt thuỷ tinh trong suốt với nhiều độ sâu khác nhau để tạo ra mảng khối, những hình ành này có thể đế dưới dạng đục, mờ, bóng không màu hoặc sơn màu trong suốt để tạo hiệu quả.
  • Kích thước tối đã 6,5m2/tấm.
  • Chiều dày kính khắc thông thường 5-8mm. Các tấm khắc <= 0,3m2 có thể sử dụng kính dày 5mm. Chiều dày kính càng lớn thì càng có thể khắc sâu tạo mảng khối ấn tượng.

Người trả lời: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Thời gian: 14:04 (26/05/2010)