Tuổi thọ của kính là bao lâu?

Tuổi thọ của kính là bao lâu ?


Tên người gửi: Nguyễn Thanh Tùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 11:35 (26/05/2010)
Số lượt xem: 1981
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Kính có tuổi thọ rất cao, từ vài chục đến hàng trăm năm.


Người trả lời: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Thời gian: 14:03 (26/05/2010)