Ưu khuyết điểm của màn sáo đứng?

Ưu khuyết điểm của màn sáo đứng?


Tên người gửi: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 15:57 (27/05/2010)
Số lượt xem: 1619
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

+ Ưu điểm của màn sáo đứng :
Tuổi thọ sử dụng của sáo đứng dài hơn sáo ngang, vì mỗi linh kiện chỉ tải một lá màn khi di chuyển.
chúng ta Có thể thao tác xoay chuyển lá màn để quan sát hoặc  điều chỉnh ánh sáng .

Loại sáo đứng này thường được sử dụng trong văn phòng .

+ Khuyết điểm:
Mán sáo Không thể dùng để chắn gió, vì các lá màn không liên kết chặt với nhau, có gió mạnh sẽ làm rối tung lá màn.


Người trả lời: Nguyễn Thanh Tùng
Nick yahoo:
Thời gian: 08:49 (28/05/2010)