Lắp đặt hệ thống chống trộm được báo qua điện thoại?

Tôi muốn lắp hệ thống chống trộm được báo qua điện thoại nhưng không biết rõ về thông tin kỹ thuật của hệ thống này. Vậy mong sự giúp đỡ về giá cả và tư vấn kỹ thuật.


Tên người gửi: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 14:40 (28/05/2010)
Số lượt xem: 1657
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Hệ thống báo  trộm báo qua điện thoại cả vô tuyến và hữu tuyến đều bao gồm : 01 trung tâm và các đầu báo. Khi có tín hiệu từ các đầu báo phát về trung tâm sẽ báo bằng loa kêu và đồng thời trung tâm sẽ quay số điện thoại đến số mà bạn đã cài đặt sẵn (trung tâm này phải có dây nối đến đường line điện thoại nhà bạn. Tín hiệu báo đến có loại chỉ tút tút, có loại ghi âm sẵn lời nhắn của bạn.


Người trả lời: Nguyễn Hà Thu
Nick yahoo:
Thời gian: 09:01 (29/05/2010)