Lắp đặt hệ thống chống trộm cho gia đình?

Tôi muốn lắp đặt hê thống chống trộm cho gia đình nhưng chưa biết chọn loại khôn dây hay có dây?


Tên người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Nick yahoo:
Ngày gửi: 14:43 (28/05/2010)
Số lượt xem: 2562
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Hai loại Hữu tuyến và vô tuyến đều có những ưu điểm riêng. Nếu bạn đang xây nhà (đến phần hoàn thiện thì nên chọn loại hữu tuyến (có dây) vì giá thành hợp lý, không phải thay pin cho đầu báo, tín hiệu rất ổn định. Còn nếu bạn đã xây xong nhà đang ở rồi thì nên chọn loại vô tuyến, không dây vì không dây thì hình thức đẹp lắp đặt nhanh chóng tiện lợi không phải đi dây, tiện thay đổi vị trí...


Người trả lời: Nguyễn Hà Thu
Nick yahoo:
Thời gian: 09:03 (29/05/2010)