Có thể dùng chung sơn A915 và sơn A954 cùng mã màu trên một mảng tường được không?

Có thể dùng chung sơn A915( Weathershield chống bám bụi) và A954( Weathershield chống thấm) có cùng mã màu trên một mảng tường được không?


Tên người gửi: Vũ Tú
Nick yahoo:
Ngày gửi: 10:46 (08/06/2010)
Số lượt xem: 1649
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Không thể dùng A915 và A954 trên cùng một mảng tường vì độ bóng khác nhau sẽ gây ra khác màu.


Người trả lời: Tạ Trang Thu
Nick yahoo:
Thời gian: 14:05 (08/06/2010)