Có cần thiết bật đèn thường xuyên khi dùng máy hút khử mùi không? Vì sao?

Có cần thiết bật đèn thường xuyên khi dùng máy hút khử mùi không? Vì sao?

 


Tên người gửi: Nguyễn Phương Anh
Nick yahoo:
Ngày gửi: 15:28 (07/10/2010)
Số lượt xem: 1705
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Cần thiết vì:

  • Nhiệt năng của bóng đèn sẽ làm không khí trong máy nóng và giảm được độ ẩm của không khí (độ ẩm ảnh hưởng đến tuổi thọ của motor).
  • Có ánh sáng công việc đun nấu được dễ dàng.

Người trả lời: Nguyễn Hằng Hải
Nick yahoo:
Thời gian: 09:14 (12/10/2010)