Tiêu chuẩn đường kính ống kỹ thuật dùng cho máy hút khử mùi là bao nhiêu?

Tiêu chuẩn đường kính ống kỹ thuật dùng cho máy hút khử mùi là bao nhiêu?


Tên người gửi: Nguyễn Văn Phương
Nick yahoo:
Ngày gửi: 09:37 (09/10/2010)
Số lượt xem: 2288
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)
  • Đối với máy hút khử mùi âm tủ thì đường kính ống kỹ thuật từ 90mm trở lên.
  • Đối với máy hút khử mùi độc lập, có công suất hút 1000 ­m3/h trở lên cần phải lắp ống thoát kỹ thuật có đường kính 150mm.


Người trả lời: Nguyễn Hồng Nhung
Nick yahoo:
Thời gian: 15:58 (11/10/2010)