Trong điều kiện nào sử dụng chức năng hút mùi hoặc khử mùi?

Trong điều kiện nào sử dụng chức năng hút mùi hoặc khử mùi?


Tên người gửi: Nguyễn Hằng Hải
Nick yahoo:
Ngày gửi: 09:39 (12/10/2010)
Số lượt xem: 1728
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Trường hợp có lối thoát khi để đẩy ra ngoài:

  • Sử dụng chức năng hút mùi.
  • Trong máy luôn mặc định được để ở chế độ chức năng hút mùi theo ký hiệu trong máy.

Trường hợp không có đường đẩy khí ra ngoài:

  • Hút hỗn hợp không khí đẩy trực tiếp trong phòng bếp.
  • Sử dụng chức năng khử mùi (phải lắp than hoạt tính).

Người trả lời: Nguyễn Văn Minh
Nick yahoo:
Thời gian: 10:33 (21/10/2010)