Máy bơm nước không lên nước?
Máy bơm nước không lên nước thì phải làm thế nào?

Tên người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Nick yahoo:
Ngày gửi: 09:57 (24/04/2010)
Số lượt xem: 2795
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

          Máy bơm chạy tốt nhưng không có nước chảy, có thể không có nước vào đầu ống hút hoặc nguồn nước bị cạn, hoặc miệng ống nước bị tắc, gãy, cần kiểm tra và thay thế. Không nên để chạy lâu dễ gây hiện tượng cháy máy.


Người trả lời: Thanh Tuấn
Nick yahoo:
Thời gian: 10:49 (25/05/2010)