Cơ sở đào tạo an toàn lao động uy tín

THÔNG BÁO

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Thông tư 27/2013/TT-Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội)

 

1.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 1, Cấp Chứng Nhận An Toàn Lao Động.

Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 2, Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động.

a) Kiến thức chung như nhóm 1;

b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 3, Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động

Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 4

Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG

Mục đích: Giúp cho học viên có đủ kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động khi làm việc.

Đối tượng học viên:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:

-         Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

-          Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

-         Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nhóm 2:

-         Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

-         Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhóm 3:

-         Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).

Nhóm 4:

-         Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

3. THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG

Khai Giảng: 18/07/2014

Thời Lượng:

Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;

Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Thường xuyên khai giảng các lớp vào T7 và CN tại TP.HCM, Hà Nội – Liên hệ để biết thêm thông tin: 0902.102.848 hoặc 0968,361.089

4. ĐỊA ĐIỂM

TP HCM: Học Viện Hành Chính – Số 10 Đường 3 Tháng 2, Q10, TPHCM

Hà Nội: Viện Cán Bộ Hà Nội – 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Bắc Ninh: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh, số 08 đường Thành Cổ, Phường Vệ An, tỉnh Bắc Ninh

5.THỦ TỤC NHẬP HỌC 

Hồ Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (không cần công chứng)

Học Phí:1.200.000vnđ.

 

Mọi thông tin liên hệ                                                                         

Phòng đào tạo - Viện phát triển kinh tế Quốc tế

Hotline: 0902.102.848 hoặc 0968.361.089

Email: phamthoa.edu@gmail.com

 


Tên người gửi: Phạm Thị Thoa
Nick yahoo: hoahongxanh20_2006
Ngày gửi: 17:27 (17/07/2014)
Số lượt xem: 1462
Trả lời:
Danh sách trả lời ()