Đào tạo an toàn lao động theo thông tư 27 trên toàn quốc

 

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

Hotline: 0902.102.848 hoặc 0968.361.089( gặp Mrs. Thoa)

Email: phamthoa.edu@gmail.com

THÔNG BÁO

          V/v: Mở lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

(Theo thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH)

        Viện phát triển kinh tế Quốc Tế với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, với yêu cầu của xu thê và tầm quan trọng của công tác an toàn lao động đối với các cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, trực tiếp các cá nhân làm việc trong các môi trường lao động khác nhau. Chúng tôi liên tục khai giảng các khóa:

- Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý

- Giám sát công tác An toàn lao động

- Huấn luyện an toàn lao động nồi hơi, an toàn hóa chất, an toàn thiết bị xe nâng – hạ, an toàn trong xây dựng, an toàn .....

I - CÁC NỘI DUNG CHÍNH

1.Huấn luyện nhóm 1 ( Kết thúc khóa học cấp chứng nhận huấn luyện)

Nhóm 1 được huấn luyện phần Kiến thức chung gồm:

- Chính sách, pháp luật vềan toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

2. Huấn luyện nhóm 2 (Kết thúc khóa học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động)
a) Phần kiến thức chung: như nhóm 1

b) Phần kiến thức chuyên ngành:

- Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

- Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình

làm việc an toàn.

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;

3 Huấn luyện nhóm 3.( Kết thúc khóa học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động)
a) Phần kiến thức chung:Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành: 

- Tổng quan về côngviệc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

4 Huấn luyện nhóm 4.(Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở)
a) Phần 1.huấn luyện kiến thức chungvề an toàn lao động, vệ sinh lao động(huấn luyện tập trung);
b) Phần 2. kiến thức chuyên ngành:Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

II. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Nhóm 1:Người làm công tác quản lý

Nhóm 2:Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Nhóm 3:Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

Nhóm 4:Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam,

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

III – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM HỌC NGHIỆP VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1 - Thời gian: Tháng 8/2014

2 - Học phí : 1.000.000VNĐ/Học viên (bao gồm tài liệu – giáo trình )

3 - Đối tượng: Các nhà quản lý Doanh nghiệp; quản lý sản xuất; cán bộ, nhân viên làm viêc trong ngànhcông nghiệp sản xuất, chế tạo, xây dựng…

4. Địa điểm: Trên toàn quốc đều có lớp an toàn lao động, Viện sẽ thông báo địa điểm cụ thể đến học viên sau khi nhận được danh sách đăng ký tham gia.

Viện nhận đào tạo tập trung tại cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu. ( Kinh phí căn cứ vào số lượng học viên tham gia thực tế).
Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của pháp luật!Tên người gửi: Phạm Thị Thoa
Nick yahoo: hoahongxanh20_2006
Ngày gửi: 17:27 (24/07/2014)
Số lượt xem: 2706
Trả lời:
Danh sách trả lời ()