Dầm hộp beton dự ứng lực là gì?

Xin cho hỏi Dầm hộp beton dự ứng lực là gì? Ưu điểm của loại dầm này


Tên người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Nick yahoo:
Ngày gửi: 16:52 (27/04/2010)
Số lượt xem: 2326
Trả lời: 0
Danh sách trả lời (0)