Lửa bếp gas cháy không đều thì làm thế nào?

Xin hỏi khi lửa bếp gas cháy không đều thì làm thế nào ạ? Dựa vào lửa cháy của bếp gas có thể biết được bếp tốt hay không?


Tên người gửi: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 16:48 (28/04/2010)
Số lượt xem: 2301
Trả lời: 2
Danh sách trả lời (2)

- Lửa cháy không đều bạn phải khóa van ga lại. Kiểm tra trên họng ga( có hình như hoa sen) xem có bị tắc, bám bẩn hay không.

Dựa vào lửa cháy có thể đoán được chất lượng bếp và chất lượng ga nữa đó bạn


Người trả lời: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Thời gian: 11:36 (07/05/2010)

Nhìn vào ngọn lửa có thể đoán bệnh của bếp.

- Nếu lửa đỏ và có muội :

 + có thể bếp bạn quá bẩn --> vệ sinh lại bếp

 + van gió bếp mở to --> điều chỉnh lại van gió

 + Sắp hết ga bếp cũng có ngọn lửa đỏ và nhiều muội


Người trả lời: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Thời gian: 11:38 (07/05/2010)