Bạn đang xem: Đánh giá » Gian hàng » Công Ty CP Lưới Hàn Thiên Phú

Điểm đánh giá bình quân

Tiêu chí đánh giá Điểm làm tròn Điểm trung bình
Tiến độ giao hàng (9) 9
Chất lượng dịch vụ bán hàng (8) 8
Chất lượng dịch vụ sau bán hàng (9) 9
Chế độ bảo hành (10) 10
Khả năng tư vấn, hộ trợ khách hàng (7) 7

Hãy đánh giá nếu bạn là khách hàng của doanh nghiệp này

Tiêu chí đánh giá Kém Bình thường Tốt Xuất sắc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Không chọn
Tiến độ giao hàng
Chất lượng dịch vụ bán hàng
Chất lượng dịch vụ sau bán hàng
Chế độ bảo hành
Khả năng tư vấn, hộ trợ khách hàng
Danh sách nhận xét
Tiêu đề     00:11 | 25/09/2023
I have exactly what
Người gửi: Lily
Tiêu đề     00:11 | 25/09/2023
Shoot, who would hav
Người gửi: Bijay
I have exactly what     00:11 | 25/09/2023
I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it's free? Awmseoe!
Người gửi: Lonitra
It's always a relief     00:11 | 25/09/2023
It's always a relief when someone with obvious <a href="http://wqpubkpi.com">exsitrepe</a> answers. Thanks!
Người gửi: Sagar
You're the <a href="     00:11 | 25/09/2023
You're the <a href="http://pmkrnwjz.com">grasteet!</a> JMHO
Người gửi: Abo
Hey, that's a clever     00:11 | 25/09/2023
Hey, that's a clever way of thninkig about it. http://bzksxmyy.com [url=http://mgprxzs.com]mgprxzs[/url] [link=http://mklfbr.com]mklfbr[/link]
Người gửi: Jock

Nhận xét của bạn (Lưu ý: Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin vào form)