Bạn đang xem: Đánh giá » Gian hàng » Công ty cổ phần công nghiệp Thép Samchai

Điểm đánh giá bình quân

Tiêu chí đánh giá Điểm làm tròn Điểm trung bình
Tiến độ giao hàng (10) 10
Chất lượng dịch vụ bán hàng (10) 10
Chất lượng dịch vụ sau bán hàng (10) 10
Chế độ bảo hành (10) 10
Khả năng tư vấn, hộ trợ khách hàng (10) 10

Hãy đánh giá nếu bạn là khách hàng của doanh nghiệp này

Tiêu chí đánh giá Kém Bình thường Tốt Xuất sắc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Không chọn
Tiến độ giao hàng
Chất lượng dịch vụ bán hàng
Chất lượng dịch vụ sau bán hàng
Chế độ bảo hành
Khả năng tư vấn, hộ trợ khách hàng
Danh sách nhận xét
People nolalrmy pay     16:24 | 06/02/2023
People nolalrmy pay me for this and you are giving it away!
Người gửi: Georges
Woot, I will <a href     16:24 | 06/02/2023
Woot, I will <a href="http://ytmwjmmqjwz.com">centrialy</a> put this to good use!
Người gửi: Skippy

Nhận xét của bạn (Lưu ý: Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin vào form)