Hãng sản xuất:    LBCO

Loại gạch:    Gạch Block bê tông

Tính năng:    Không

Độ hút nước:    <6%

Cường độ nén:    100 KG/cm2

Định mức:    13,5 viên/m2

Trọng lượng:    16 kg

Kích thước:    190 x 190 x 390 mm

Mác gạch:    LBB 190 - M100-2

Những Gian hàng đảm bảo là những gian hàng có thông tin chính xác, có uy tín cao và đã được chúng tôi xác nhận

Chưa có gian hàng!

Những Gian hàng tiêu biểu có thông tin chính xác, có nhiều khách hàng xác nhận có uy tín cao.

Chưa có gian hàng!