Dòng cắt:    10

Tiêu chuẩn:    IEC60989-1

Hãng sản xuất:    Không

Hãng sản xuất:    Panasonic.

Xuất xứ:    Thái Lan

Mã sản phẩm:    MCB

Loại:    C

Số cực:    2

Kích thước:    Không

Điện áp định mức:    230/400V, 240/415V AC

Bề rộng 1 cực:    Không

Đặc tính ngắt:    Không

Tính năng:    Không

Những Gian hàng đảm bảo là những gian hàng có thông tin chính xác, có uy tín cao và đã được chúng tôi xác nhận

Chưa có gian hàng!

Những Gian hàng tiêu biểu có thông tin chính xác, có nhiều khách hàng xác nhận có uy tín cao.

Chưa có gian hàng!