Hãng sản xuất:    Công ty TNHH Cách Nhiệt Cách Âm Đông Á

Nhà cung cấp:    Công ty TNHH Cách Nhiệt Cách Âm Đông Á

Xuất xứ:    VN, TRUNG QUỐC, THÁI LAN

Mã sản phẩm:    Không

Kích thước:    Không

Tỷ trọng:    Không

Tỷ suất truyền nhiệt:    Không

Nhiệt độ làm việc:    Không

Độ bền nén:    Không

Khả năng chịu lực:    Không

Tính năng:    Không

Những Gian hàng đảm bảo là những gian hàng có thông tin chính xác, có uy tín cao và đã được chúng tôi xác nhận

Chưa có gian hàng!

Những Gian hàng tiêu biểu có thông tin chính xác, có nhiều khách hàng xác nhận có uy tín cao.

Chưa có gian hàng!