Hãng sản xuất:    Aplicaciones Tecnologicas

Xuất xứ:    Pháp

Mã sản phẩm:    Không

Kích thước:    Không

Định lượng dòng điện phóng:    Không

Hiệu điện thế làm việc:    Không

Hiệu điện thế giới hạn:    Không

Tốc độ truyền:    Không

Suy hao nhỏ:    Không

Độ trễ nhỏ:    Không

Nhiệt độ bảo quản:    Không

Độ ẩm:    Không

Trọng lượng:    Không

Những Gian hàng đảm bảo là những gian hàng có thông tin chính xác, có uy tín cao và đã được chúng tôi xác nhận

Chưa có gian hàng!

Những Gian hàng tiêu biểu có thông tin chính xác, có nhiều khách hàng xác nhận có uy tín cao.

Chưa có gian hàng!