CHÍNH SÁCH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

XayDung cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba cũng như không ngừng nổ lực xây dựng một môi trường giao dịch thật sự an toàn cho tất cả thành viên. Chính sách Quyền sở hữu trí tuệ (Quyền SHTT) này được xây dựng nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm được đăng bán tại XayDung không vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu hay những quyền hợp pháp khác của một hoặc nhiều bên thứ ba bất kỳ.

Theo quy định này, chúng tôi cho phép người sở hữu Quyền SHTT thông báo cho chúng tôi khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gỡ bỏ những mặt hàng được xác định vi phạm ra khỏi XayDung.

 1. Thông báo khi bị xâm phạm
  Nếu Quyền SHTT của bạn bị xâm phạm thì hãy thông báo ngay cho chúng tôi theo quy trình dưới đây:
  • Gửi chúng tôi bản Thông báo về việc bị xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ với đầy đủ thông tin cùng các tài liệu, căn cứ chứng minh việc sở hữu hợp pháp Quyền SHTT của bạn. Xin lưu ý rằng:
   - Để làm cơ sở khắc phục vấn đề của bạn, các tài liệu này phải được gửi đến chúng tôi dưới dạng văn bản.
  • - Chỉ chủ nhân sở hữu Quyền SHTT thực sự mới được phép gửi thông báo này. Nếu bạn không phải là người bị xâm hại, bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách thông báo đến người bị xâm hại.
  • Sau khi nhận được thông báo hợp lệ của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng tính chính xác và đầy đủ những thông tin bạn cung cấp. Nếu chúng tôi kết luận rằng bạn thực tế đã bị xâm phạm Quyền SHTT, chúng tôi sẽ nhanh chóng tháo gỡ một (hoặc nhiều) mặt hàng đang xâm phạm đến Quyền SHTT hợp pháp của bạn.
  • Trong trường hợp thông tin bạn cung cấp chưa đủ tin cậy, chúng tôi sẽ gửi email yêu cầu bạn bổ xung các thông tin, tài liệu, bằng chứng còn thiếu cùng những hướng dẫn khác có liên quan.
 2. Gỡ bỏ các mặt hàng vi phạm
  • Chúng tôi toàn quyền quyết định việc gỡ bỏ các mặt hàng vi phạm Quyền SHTT của các bên thứ ba mà không phải thông báo trước cho thành viên đã đăng tin rao bán, đấu giá các mặt hàng này.
  • Trong trường hợp bạn là thành viên có sản phẩm bị gỡ bỏ khỏi XayDung, bạn mặc định rằng tin đăng của mình đã vi phạm một hoặc nhiều vi phạm chính sách của chúng tôi trong đó có Chính sách Quyền SHTT này. Trong mọi trường hợp, bạn đều có quyền liên hệ với chúng tôi để được giải thích rõ nguyên nhân.
  • Nếu bạn có tin đăng bị gỡ bỏ do Quy định này và nếu bạn cho rằng bạn có đủ quyền hợp pháp đăng bán mặt hàng này thì bạn cần phải:
   Liên hệ trực tiếp với cá nhân/tổ chức gửi thông báo về việc bị xâm phạm để giải trình. Nếu cá nhân/tổ chức này xác nhận bạn được quyền hoặc cho phép bạn đăng tin rao bán các mặt hàng bị gỡ bỏ, chúng tôi sẽ cho phép bạn đăng bán lại các mặt hàng này.
   Gửi cho chúng tôi văn bản giải trình rõ các cơ sở, căn cứ xác thực bạn không vi phạm Quyền SHTT của bên thứ ba khác hoặc bạn có quyền hợp pháp đăng bán sản phẩm này. Chúng tôi sẽ dựa vào các cơ sở này để tiến hành các bước thẩm định phù hợp nhằm xác định bạn thực tế có vi phạm quy định này hay không.
 3. Quy định khác
  • Vì một môi trường mua bán, đấu giá thực sự an toàn cho tất cả thành viên, chúng tôi khuyến cáo mỗi thành viên phải tôn trọng quyền SHTT của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, góp ý hay phản hồi về quy định này, vui lòng gửi mail đến gopy@xaydung.org hoặc liên hệ ngay với chúng tôi qua điện thoại. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến góp ý và phản hồi quý giá của bạn.