QUY ĐỊNH DÀNH CHO THÀNH VIÊN

 1. Điều 1: Đăng ký thành viên
  • Thành viên đăng ký tài khoản trong XayDung.org là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các quy định của Cổng Thương mại điện tử ngành Xây dựng Việt Nam - XayDung.org (dưới đây viết tắt là XayDung và/hoặc XayDung.org), và được XayDung chấp nhận sự đăng ký đó.
 2. Điều 2: Quy chuẩn sử dụng
  • Quy chuẩn sử dụng và các chuẩn mực buộc phải tuân theo khi sử dụng dịch vụ của XayDung. Quy chuẩn sử dụng được cấu thành bởi các chính sách và các quy định chung và quy định riêng cho từng phần, quy chuẩn sử dụng có thể thay đổi theo thời gian theo yêu cầu của sự phát triển.
  • Tất cả các thành viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ Quy chuẩn sử dụng này.
 3. Điều 3: Thay đổi quy định
  • XayDung có thể thay đổi quy định theo các chính sách của từng giai đoạn. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên XayDung.org, và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng XayDung.org thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.
 4. Điều 4: Tư cách thành viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng
  • Tư cách thành viên: Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên XayDung.org được coi là thành viên của XayDung.org. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên XayDung.org.
  • Bước đăng ký tài khoản: Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu (tùy cấp thành viên).
 5. Điều 5: Thay đổi thông tin đăng ký
  • Sau khi đăng ký các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin của các thành viên.
 6. Điều 6: Quản lý tài khoản và mật khẩu
  • Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.
  • Thành viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, XayDung không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.
  • Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
  • Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
  • Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.
 7. Điều 7: Sử dụng thông tin đăng ký
  • Thông tin do các thành viên đăng ký lên XayDung.org sẽ thuộc quyền sở hữu của XayDung, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của XayDung.
  • Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.
  • Khi thành viên có hành vi gây tổ hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.
  • Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu XayDung cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản.
  • XayDung có thể gửi thư điện tử với mục đích tuyên truyền quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email các thành viên đã đăng ký. Nếu các thành viên không muốn nhận thư, có thể thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp thông tin.
 8. Điều 8: Ngừng sử dụng dịch vụ
  • Trong trường hợp thành viên muốn ngưng sử dụng dịch vụ, thì thành viên sẽ tiến hành các thủ tục đã quy định của XayDung.
  • Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất
 9. Điều 9: Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên
  Trong trường hợp XayDung xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng XayDung.org của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của XayDung, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.
  • Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
  • Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.
  • Có những hành vi bất chính khi sử dụng XayDung.org.
  • Sử dụng tài khoản và mật khẩu và mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
  • Gây tổn hại đến XayDung
  • Những hành vi mà XayDung chúng tôi cho rằng không phù hợp.
 10. Điều 10: Thông báo
  • XayDung sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.
 11. Điều 11: Sử dụng dịch vụ
  • Các thành viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.
  • Trong trường hợp XayDung chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.
 12. Điều 12: Các mục cấm
  Khi sử dụng XayDung.org, các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.
  • Vi phạm Quy định sử dụng, Quy chuẩn sử dụng của XayDung.org
  • Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
  • Hành vi phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật.
  • Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của XayDung.org, và người khác.
  • Gây tổn hại đến người khác thông qua XayDung.org
  • Làm tổn hại đến việc kinh doanh của XayDung. Làm mất uy tín của XayDung.
  • Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.
  • Những hành vi khác bị XayDung coi không hợp lý.
 13. Điều 13: Làm rõ thông tin để Bảo vệ quyền lời người tiêu dùng
  • Nhằm đảm bảo tính minh bạch của thông tin, đảm bảo quyền lợi được cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin của Người tiêu dùng (là doanh nghiệp và/hoặc tổ chức và/hoặc cá nhân). XayDung có quyền yêu cầu các Thành viên cung cấp thêm thông tin về mọi vấn đề do thành viên đưa lên XayDung.org để làm rõ thêm các thông tin. Trong trường hợp XayDung đã yêu cầu các thành viên cung cấp thêm thông tin, nhưng các thành viên không đáp ứng yêu cầu trên, XayDung có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước đối với thành viên đó nếu nhận thấy việc thiếu thông tin có thể làm ảnh hưởng quyền lợi Người tiêu dùng. XayDung không chịu bất cứ trách nhiệm gì về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên bị tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
 14. Điều 14: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng
  • Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và XayDung, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.