QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, BÌNH CHỌN

 1. Điều 1 : Về sử dụng dịch vụ đánh giá, bình chọn
  • Khi người sử dụng xem, đăng tải đánh giá, bình chọn vào bảng bình chọn, thì người đó được coi đã đồng ý với tất cả các quy định về đánh giá và bình chọn của XayDung.
 2. Điều 2 : Về nội dung đánh giá, bình chọn
  • Bảng đánh giá, bình chọn được hình thành bởi các ý kiến của thành viên trên XayDung, tuy nhiên công ty chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác, độ vẹn toàn, tính hữu dụng .... của thông tin đăng tải trong phần đánh giá, bình chọn. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về sự phán đoán của mình khi sử dụng thông tin đánh giá, bình chọn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại phát sinh nào từ những thông tin đánh giá đăng trên XayDung, hay những vấn đề phát sinh tranh chấp giữa các thành viên.
 3. Điều 3 : Việc sử dụng thông tin đăng trên bảng đánh giá, bình chọn.
  • Chúng tôi không chấp nhận việc sao chép, sử dụng các thông tin ghi trên bảng đánh giá, bình chọn của XayDung khi không có sự đồng ý của công ty chúng tôi. Sau khi người bình luận đăng tải thông tin lên XayDung, công ty chúng tôi hoặc những tổ chức cá nhân được sự đồng ý của công ty chúng tôi có thể sử dụng nguồn thông tin này miễn phí. ( Đăng lên tạp chí, copy, công bố rộng rãi, xuất bản, in ấn, dịch, soạn lại .... )
  • Khi cung cấp thông tin, chúng tôi cam kết sẽ không để ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của các thành viên đăng tải thông tin đó trên XayDung, rất mong các thành viên hợp tác cùng công ty chúng tôi.
 4. Điều 4 : Việc xóa thông tin đánh giá, bình chọn
  Bảng bình luận là một hệ thống thông tin được tạo nên bởi những bài viết bình luận về dịch vụ sản phẩm trên thị trường của các thành viên, tuy nhiên để tạo một môi hệ thống thông tin có trật tự, giúp ích tốt nhất đến cho người sử dụng, chúng tôi có thể xóa những thông tin có những đặc điểm như sau.
  • Thông tin viết giống nhau lặp đi lặp lại
  • Thông tin không liên quan gì đến nội dung của sản phẩm, dịch vụ cần bình luận.
  • Những dòng lệnh lập trình có hại.
  • Thông tin xâm hại đến quyền lợi hoặc đời tư của người khác.
  • Thông tin mang tính bài thị, gây tổn thương đến người khác.
  • Thông tin có liên quan đến các hành vi tội phạm.
  • Nhưng thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
  • Thông tin có liên quan đến những việc nguy hiểm.
  • Thông tin mang tính trục lợi, thương mại cá nhân, tuyên truyền quảng cáo.
  • Thông tin ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của XayDung
  • Những thông tin khác mà công ty chúng tôi cho rằng không hợp lý khi đăng tải lên XayDung
  • Trong quá trình quản lý, kinh doanh XayDung chúng tôi có thể xóa nhưng thông tin không đồng nhất với những điều trên.
 5. Điều 5 : Sử dụng ảnh
  • Để các thành viên có được những thông tin hình ảnh hữu ích, đầy đủ, chúng tôi có thể xóa những hình ảnh có liên quan tới những việc nêu dưới đây. Việc phán đoán những hình ảnh bị xóa có liên quan đến những điều dưới đây hay không sẽ do công ty chúng tôi phán đoán.
   Những hình ảnh xâm hại đến quyền lợi và đời tư của người khác.
   Những hình ảnh vi phạm pháp luật, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam hay các nước khác.
   Những hình ảnh được sử dụng từ các website, ấn phẩm, tin quảng cáo khác.
   Những hình ảnh mà công ty chúng tôi đánh giá không phù hợp với XayDung.
  • Quy định về việc đăng tải hình ảnh lên XayDung
   Không được đăng tải thông tin có thể xác định được cá nhân.
   Không được đăng hình ảnh sai lệch so với sản phẩm gốc.
   Những hình ảnh được sử dụng từ các website, ấn phẩm, tin quảng cáo khác.
   Những hình ảnh mà công ty chúng tôi đánh giá không phù hợp với XayDung.
  • Chúng tôi không chấp nhận việc sao chép, sử dụng các hình ảnh đăng trên bảng bình luận của XayDung khi không có sự đồng ý của công ty chúng tôi. Sau khi người bình luận đăng tải hình ảnh lên XayDung, công ty chúng tôi hoặc những tổ chức cá nhân được sự đồng ý của công ty chúng tôi có thể sử dụng nguồn thông tin này miễn phí. ( Đăng lên tạp chí, copy, công bố rộng rãi, xuất bản, in ấn, dịch, soạn lại .... )
   Các thành viên phải tự đảm bảo về quyền sở hữu trí tuệ của những hình ảnh khi đăng lên XayDung, do vậy trước khi đăng hình ảnh phải xác nhận tính hợp pháp của hình ảnh đó. Khi trích dẫn hình ảnh, thông tin từ các ấn phẩm, website khác, các thành viên lưu ý phải thực hiện các thủ tục để nhận được sự chấp thuận của tác giả.
   Công ty chúng tôi có thể xóa những hình ảnh chúng tôi cho rằng không phù hợp với nội dung website.
 6. Điều 6 : Bản quyền
  • Khi các thanh viên đăng tải thông tin lên bảng bình chọn, đánh giá, thì chúng tôi coi các thành viên đã đồng ý trao cho công ty chúng tôi có quyền sao chép, quảng bá rộng rãi, phân phối, dịch thuật, và những bản quyền mang tính pháp lý liên quan đến nội dung thông tin đó.
  • Công ty chúng tôi hoặc các cá nhân, pháp nhân được sự đồng ý của công ty chúng tôi có thể cung cấp những thông tin bình chọn đánh giá của các thành viên sang những website, ấn phẩm thông tin khác. Trong trường hợp đó thông tin có thể được tóm tắt, lược bỏ một phần, hoặc ghép với các bài viết hình ảnh khác. Công ty chúng tôi luôn sử dụng thông tin đăng tải của các thành viên một cách thận trọng nhất, tuy nhiên nếu việc sử dụng thông tin gây ảnh hưởng, hay xâm hại đến quyền lợi của thành viên đăng thông tin, xin hãy liên lạc với công ty chúng tôi.
 7. Điều 7 : Thông tin cá nhân
  • Thông tin đăng ký của thành viên, thông tin cá nhân của các thành viên do XayDung quản lý sẽ được bảo hộ và sử dụng theo những chính sách của XayDung. Tuy nhiên, công ty chúng tôi cũng lưu ý mọi thành viên như sau : khi các thành viên tham gia vào những dịch vụ trên XayDung các thành viên có thể đăng tải thông tin cá nhân của mình hoặc của người khác một cách tự phát ( Tên, điện thoại, e-mail.... ), những thông tin này có thể bị người khác lấy mất. Công ty chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp nêu trên. Do vậy khi tham gia trao đổi, đăng tải thông tin, các thành viên cần lưu ý về việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
 8. Điều 8 : Thay đổi quy định
  • Quy định sử dụng bảng đánh giá, bình chọn chúng tôi có thể thay đổi để phú hợp với tình hình thực tế. Quy định mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải lên XayDung