QUY ÐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM

 1. Đối với người mua
  • Có hóa đơn giao dịch phát sinh nhưng không chịu thanh toán.
   Khóa tài khoản trong 15 ngày.
  • Dùng thẻ tín dụng Hack/ăn cắp dùng để thanh toán online tại XayDung và bị phát hiện.
   Khóa tài khoản trong 90 ngày và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền nếu bên thứ 3 yêu cầu.
  • Dùng thẻ tín dụng hack/ăn cắp dùng để mua hàng trên XayDung, người bán đã chuyển hàng nhưng không thể nhận được tiền bán hàng.
   Khóa vĩnh viễn tài khoản và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền nếu bên thứ 3 yêu cầu.
  • Thanh toán chậm tiền mua hàng (sau 3 ngày kể từ thời điểm phát sinh hóa đơn) Và vi phạm 3 lần trong vòng 30 ngày.
   Khóa tài khoản trong vòng 30 ngày.
  • Có hóa đơn giao dịch nhưng khi người bán hoặc XayDung giao dịch thì không được (trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm phát sinh hóa đơn).
   Khóa tài khoản trong 30 ngày.
  • Có dấu hiệu tham gia đẩy giá đấu sản phẩm hoặc có bằng chứng cho thấy người đặt giá sản phẩm không hoàn toàn độc lập với người bán sản phẩm.
   Khóa tài khoản trong 10 ngày.
 2. Đối với người bán
  • Ðăng sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và khi có thông báo hợp lý của bên thứ ba với XayDung?
   Xóa tin đăng vi phạm.
  • Ðăng sản phẩm trong danh sách sản phẩm cấm bán.
   Xóa tin đăng bán và khóa tài khoản trong 30 ngày.
  • Nội dung đăng tin không trung thực.
   Xóa tin đăng bán.
  • Nội dung đăng tin có tính chất khiêu dâm hoặc có chứa hành động khiêu dâm.
   Xóa tin đăng bán và khóa tài khoản trong 30 ngày.
  • Nội dung tin đăng tỏ ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mang cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác.
   Xóa tin đăng bán và khóa vĩnh viễn tài khoản.
  • Không chuyển hàng cho người mua khi người mua đã chuyển tiền mua hàng.
   Khóa tài khoản trong vòng 15 ngày
  • Không chuyển hàng cho người mua và khi người mua đã chuyển tiền mua hàng và vi phạm 2 lần trong vòng 30 ngày.
   Khóa tài khoản trong vòng 45 ngày.
  • Chuyển hàng chậm cho người mua đã thanh toán tiền mua hàng sau 5 ngày kể từ ngày người bán nhận hóa đơn và trung gian nhận được tiền của người mua. Và: Vi phạm 3 lần trong vòng 30 ngày.
   Khóa tài khoản trong vòng 15 ngày.
  • Bán sản phẩm "khác biệt hoàn toàn nội dung mô tả" Và: vi phạm 3 lần trong vòng 30 ngày.
   Khóa tài khoản trong vòng 60 ngày (ít lần hơn tính theo tỷ lệ).
  • Người bán Ðảm bảo vi phạm khi giao dịch với người mua.
   Phạt theo quy định chung về người bán và phạt tiền theo quy định riêng của Chương trình Người bán đảm bảo và bảo hiểm giao dịch.
 3. Các trường hợp khác
  • Điểm uy tín bị âm 4 (- 4)
   Khóa tài khoản vĩnh viễn
  • Ðánh giá xấu “không xác đáng” thành viên giao dịch
   Xóa đánh giá và khóa tài khoản trong 15 ngày
  • Spam tin đăng/lời nhắn/bình luận sản phẩm/chat
   Xóa tin spam, khóa tài khoản 30 ngày
  • Bình luận nhảm gây rối hoạt động bán hàng của người bán như chê bai không có cơ sở, cản trở thành viên khác đặt giá...
   Xóa bình luận/nhận định và khóa tài khoản từ 15 ngày đến vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm
  • Tiến hành những hành động phá hoại khác qua đó gây hậu quả xấu đến hoạt động, lợi ích, tài sản của thành viên khác
   Khóa tài khoản từ 15 ngày đến vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm
  • Sử dụng các công cụ/ Chương trình phá hoại gây ảnh hưởng xấu đến việc vận hành của website XayDung.
   Khóa vĩnh viễn tài khoản/IP/Chứng minh thư...và chịu trách nhiệm pháp lý nếu có
  • Cố tình gây spam, thông tin rác (viết bình luận, tin nhắn...) để tính điểm mua coupon giảm giá
   Khóa tài khoản 15 ngày đến vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm
  • Phát hiện các giao dịch ảo hay những giao dịch mà không có bằng chứng chứng thực (để đánh giá uy tín và kiếm điểm giao dịch)
   Khóa tài khoản 15 ngày đồng thời xóa điểm giao dịch

Điều khoản bổ sung khác
Khi bị khóa tài khoản, các sản phẩm của người bán (gồm cả đấu giá và mua ngay) sẽ tự hết hạn và không còn hiển thị trên sàn giao dịch. Do đó các giao dịch hay phiên đấu giá liên quan tới những sản phẩm này đều sẽ bị hủy bỏ. Các đặt giá liên quan đến giao dịch vi phạm của thành viên này cũng bị xóa bỏ.
Những vi phạm khác phát sinh nhưng chưa được liệt kê trong bảng này sẽ được chúng tôi thẩm lý, xác minh và xử lý tùy mức độ vi phạm mà không cần phải thông báo trước.
Ngoài những mức xử phạt trên, bên vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại vật chất, uy tín, danh dự... cho bên thứ ba hoặc cho XayDung tương ứng với thiệt hại gây ra.