QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG THÔNG TIN

 1. Định nghĩa
  • Thông tin của bạn là toàn bộ những thông tin bạn (hoặc bất kỳ thành viên nào khác) cung cấp cho XayDung khi đăng ký thành viên, đăng bán sản phẩm, rao vặt, hỏi đáp, đánh giá khi bạn tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc trong nội dung của bất kỳ thư điện tử (email) bạn gửi cho chúng tôi cùng thông tin (các) sản phẩm bạn đăng bán. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin này.
 2. Yêu cầu cơ bản
  Thông tin của bạn (không giới hạn bất kỳ sản phẩm, hình thức… đã được đăng lên) không được:
  • Sai lệch, không chính xác.
  • Gian lận hoặc dính líu đến việc bán hàng giả, hàng ăn trộm ăn cắp.
  • Làm ảnh hướng đến quyền lợi, bằng sáng chế, thương hiệu, bảo mật thông tin hoặc quyền cộng đồng, riêng tư của bên thứ ba.
  • Vi phạm pháp luật, quy chế, điều khoản, thông tư, quy định (không giới hạn với sự bảo vệ người dùng, sự cạnh tranh không lành mạnh, luật tội phạm, luật thương mại…)
  • Nói xấu, phỉ báng, đe dọa, quấy rầy thành viên khác.
  • Có tính chất khiêu dâm hoặc ẩn chứa hành động khiêu dâm.
  • Ẩn chứa các loại virus, trojan, sâu, phần mềm tự gửi thư hoặc các chương trình máy tính có thể gây hại, chuyển đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ hệ thống hay dữ liệu cá nhân mà không cần có quyền truy cập hoặc sử dụng.
  • Tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác.
  • Liên kết trực tiêp hoặc gián tiếp đến hoặc có nội dung mô tả về sản phẩm cũng như dịch vụ bị cấm trong Thỏa thuận này.
 3. Khi đăng bán một sản phẩm trên XayDung bạn phải đủ tư cách pháp lý để bán hàng. Bạn phải mô tả sản phẩm của bạn và những điều khoản bán hàng trong tin đăng. Tin của bạn có thể chỉ bao gồm mô tả bằng chữ, hình ảnh và những thông tin liên quan đến riêng một sản phẩm bạn bán. Tất cả các sản phẩm phải được đăng đúng danh mục.
 4. Quyền sử dụng
  • XayDung là Cổng Thương mại điện tử, là nơi tập hợp thông tin của bạn cung cấp vì vậy XayDung có quyền sử dụng thông tin của bạn trong những thông báo trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. XayDung chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khuổn khổ được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư.
 5. Quy định khác
  • Bạn hoặc bất kỳ người bán hay người mua không thể thao túng giá cả hoặc thông tin của bất kỳ một sản phẩm bằng cách tự đặt giá và/hoặc nhờ đồng nghiệp, người thân, bạn bè đặt giá cho các sản phẩm đang bày bán / định mua của mình hoặc bất cứ hình thức nào khác mà XayDung đánh giá là thao túng thông tin xâm hại đến quyền lời người mua, bán.